"Miejskie safari 2" to interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat, podczas których dzieci zaprojektowały i wykonały małą architekturę dla owadów zamieszkujących Warszawę. Projekt jest zabawny i przewrotny, dostosowany do dziecięcej fantazji a jednocześnie poważnie traktujący sztukę projektowania. Uczestnicy interdyscyplinarnego działania podczas warsztatów:

1. poznali ekosystemy miasta Warszawa,
2. zaprojektowali i wykonali domki dla owadów,
4. umieścili domki w przestrzeni publicznej,
5. stworzyli wirtualną mapę swoich realizacji,
6. wzięli udział w wykonaniu atlasu owadów i ekosystemów Warszawy.
 
Projekt jest kontynuacją inicjatywy z 2013 roku, która przypominała, że miasto to nie tylko domy, ulice, samochody ale również dzikie zwierzęta takie jak łosie, kuny, lisy i inne. W tym roku wiele uwagi poświęcamy "krajobrazom trzecim", czyli tym przestrzeniom w mieście, które rozwijają się bez ingerencji człowieka. Głównym założeniem programu było pokazanie, że miejskie nieużytki wcale nie są nieużytkami, ponieważ budują miejską bioróżnorodność. Podczas wieloetapowych warsztatów uczniowie zdobywali wiedzę na temat roślinności ruderalnej oraz owadów ją zamieszkujących, m.in. tworząc monotypie, które finalnie znalazły się w "Atlasie nie wszystkich owadów i chwastów Warszawy".

Atlas graficznie opracował zespół projektantek (Edyta Ołdak, Pani Jurek, Paulina Pankiewicz), dopełnieniem były prace wykonane podczas warsztatów w szkołach. Tym samym prace uczestników zaistniały w przestrzeni publicznej dając dowód na to, że dziecko może realnie wpływać na estetykę swojego otoczenia.

Adresatami projektu były dzieci z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Podczas realizacji projektu uczestnicy spotkali się ze specjalistami: architekt, architekt krajobrazu, entomolog, grafik. Warsztaty aktywizowały w kierunku zdobywania wiedzy zarówno przyrodniczej, jak i wizualnej, architektonicznej i medialnej.

Finałem był “Atlasu owadów” z udziałem dziecięcych grafik oraz prezentacja dziecięcych realizacji w przestrzeni miejskiej (wystawa). Program obejmował trzy spotkania (maj, czerwiec) po 2x45 minut każde.


Program został dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

O owadach miejskich opowiada Igor Siedlecki - edukator przyrodniczy (Dzika Ochota)